Voorwaarden en Disclaimer

Voorwaarden

Het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici doet er alles aan om u goed van dienst te zijn. Mocht er onverhoopt toch iets niet naar wens verlopen, dan kunt u uw mening kenbaar maken via onze:

Verder hebben wij de kernelementen van onze missie uitgewerkt tot een gedragscode. Iedereen binnen ons kantoor streeft ernaar om volgens onze gedragscode met u samen te werken en om te gaan. De regels gelden overigens ook voor de omgang tussen medewerkers. Naast deze interne gedragscode vormt de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA) van het NBA een belangrijke basis bij ons functioneren als registeraccountants. Vijf principes vormen hierbij ons uitgangspunt:

  1. professionaliteit;
  2. integriteit;
  3. objectiviteit;
  4. vakbekwaamheid en zorgvuldigheid;
  5. vertrouwelijkheid.

Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Door het bezoeken van onze website stelt u Het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen, zowel direct (via de op ons verzoek door u verstrekte persoonsgegevens) als indirect. Wij achten het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Zie hiervoor onze privacyverklaring.

Hoewel de informatie op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheid van de vermelde informatie op deze site.


Disclaimer

De op deze website aangeboden informatie is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

De op deze website verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Derhalve dienen op grond van deze informatie geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies. Hoewel het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici de uiterste zorg besteedt aan controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici worden gewijzigd. Het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici kan dan ook geen enkele garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid ter zake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit.
Links van Derden op de website van Het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici worden niet door het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.

Deze inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van het Verenigd Accountantskantoor voor Medici en Paramedici.

Openingstijden:
Ma t/m do 08.30 - 16.30 uur
Vrij 08.30 - 13.30 uur
1e Hogeweg 12 b, Zeist
Postbus 748, 3700 AS Zeist
Tel. (030) 692 20 24   Fax (030) 692 42 09
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.